IUVO

Utgangspunktet for dette prosjektet har vært forslag lagt frem av Salto Ladestasjoner AS, med Hedda Heyerdahl som ekstern veileder. Mulighetsområder som ble lagt frem var el-bil lading i bymiljøet, løsninger for større parkeringsanlegg og integrering av Saltos produkter i «smart-hus».

Med IUVO har vi siktet på en løsning med fokus på eksisterende parkeringsområder, det vil si både offentlige og private parkeringsareal som varierer fra gateparkering opp til P-hus. I tillegg til dette ønsket vi å legge vekt på et framtidsscenario der bilmarkedet i hoveddel består av el-biler og dermed setter langt større krav til utbygging av infrastruktur enn per dags dato.

Ved hjelp av fremtidsrettet teknologi som har begynt å utvikles innenfor dagens kommersielle marked ønsker vi å legge til rette for en framtid som er i større grad tilrettelagt til brukerens behov og enkelt kan integreres og tilpasses til både infrastruktur og samfunn.

 

Cant see the PDF?: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: >>>>>