PROJECTS & RESEARCH

Å avbryte et svangerskap

Dec 2014 | Design for Health, Master's Projects

This is a master thesis in service and systems oriented design at the Oslo School of Architecture and Design 2014

Candidate: Frida Almqvist

The project language is Norwegian

 

Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom tjeneste- og systemorientert design.

En historisk kamp førte til at kvinner i Norge i dag har retten til selvbestemt abort. Det finnes to abortmetoder, kirurgisk inngrep og medisinsk (med piller). Det vanligste i dag er medisinsk abort. Forskning peker på at de fleste kvinner er mest fornøyd med en medisinsk abort i hjemmet. (Kero, Lalos & Wulff, 2010). I Norge er kvinners rett til abort lovpålagt. I lys av at kvinner i Norge har denne rettigheten har mitt mål ikke vært å gå inn i abortdebatten men å undersøke hvordan dagens helsetjenester farger kvinnens opplevelse av å ta abort.
Det valgte fokusområdet for prosjektet er situasjonen i Norge. Området som er blitt undersøkt er fra tidspunktet når kvinnen bestemmer seg for å ta abort, og videre til oppfølging også etter inngrepet. Det første møtet kvinnen har med systemet som uplanlagt gravid har også vært viktig for prosessen. Samtidig vil jeg poengtere at jeg ikke har sett på selve valgsituasjonen.