PROJECTS & RESEARCH

Disclaimer: This project is not to be confused with the IUVO S.r.l. wearable robots or this research project http://sssa.bioroboticsinstitute.it/projects/IUVO

The material presented here is a fictional educationa project on bachelor level and the similarities in name are coincidental.

Utgangspunktet for dette prosjektet har vært forslag lagt frem av Salto Ladestasjoner AS, med Hedda Heyerdahl som ekstern veileder. Mulighetsområder som ble lagt frem var el-bil lading i bymiljøet, løsninger for større parkeringsanlegg og integrering av Saltos produkter i «smart-hus».

Med IUVO har vi siktet på en løsning med fokus på eksisterende parkeringsområder, det vil si både offentlige og private parkeringsareal som varierer fra gateparkering opp til P-hus. I tillegg til dette ønsket vi å legge vekt på et framtidsscenario der bilmarkedet i hoveddel består av el-biler og dermed setter langt større krav til utbygging av infrastruktur enn per dags dato.

Ved hjelp av fremtidsrettet teknologi som har begynt å utvikles innenfor dagens kommersielle marked ønsker vi å legge til rette for en framtid som er i større grad tilrettelagt til brukerens behov og enkelt kan integreres og tilpasses til både infrastruktur og samfunn.