| SOD | PROJECTS&RESEARCH

Baklengs Salto

Mar 2017 | Bachelor Projects, Design for Planet

 I dette kurset har vi arbeidet med systemorientert design i tverrfaglige team med en felles designoppgave i samarbeid med Salto Ladestasjoner AS. Teamet vårt har hatt deltagere fra alle tre spesialiseringer. Samtidig som teamet har vært samkjørt og utviklet et helhetlig prosjekt, har vi hatt ansvar for hvert vårt spesialfelt. Vi har lært om systemorientert design spesielt, i tillegg til å ha fordypet oss i en eller flere av de tre hovedretningene. Vi har trent på å samarbeide i team med forskjellig ekspertise hvor oppgaver og utfordringer løses sammen, samtidig som individuelle ansvarsområder fordeles og samkjøres.