| SOD | PROJECTS&RESEARCH

Brukermedvirkning ABUP

Dec 2013 | Design for Health, Master's Projects

This project is in Norwegian.

Dette er et service design prosjekt i Norsk offentlig sektor. Serivce design er et felt hvor man designer planer, organiseringer, kommunikasjon, infrastruktur og materiell for å skape nye tjenester eller forbedre eksisterende tjenester. Prosjektet er et nybrottsarbeid, det er ingen liknende prosjekter som har blitt gjort med design og psykisk helse tjenester. Det er benyttet utstrakt bruk av co-creation workshops og system design tenking for å møte og løse problemene til en av de viktigste tjenesten i Norsk offentlig sektor.